Zakończenie roku szkolnego

KOMUNIKAT 24/2016/2017

Dyrektor Gimnazjum nr  1  informuje, że 15 czerwca 2017r. w czwartek obchodzimy Święto Bożego Ciała, jest to dzień ustawowo wolny od zajęć szkolnych.

Piątek 16 czerwca 2017r.  jest w naszej szkole dniem  wolnym od lekcji (zajęć dydaktycznych).

W tym dniu zorganizowane zostaną w szkole zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu.  Zajęcia odbędą się w godz. 9.00 - 12.00.  

Uczniowie, którzy w tym dniu pozostają w domu są zobowiązani do przyniesienia pisemnego oświadczenia rodzica.